Skip to content

GBWsApp.download

Update GB WhatsApp V17.80 (by Heymods | AlexMods | Sam Mods) to Latest Version: May 2024 Marvels Unveiled

GB WhatsApp

GB WhatsApp

Latest updated: One Day ago | Size: 72.1 MB | Official Website: gbwsapp.download

GB WhatsApp V17.80 by Heymods | AlexMods | Sam Mods—GB WhatsApp users rejoice as the latest version, 17.80, brings forth a plethora of exciting updates curated by the renowned teams Heymods, AlexMods, and Sam Mods. Let’s delve into the innovative features introduced in this new update, enhancing user experience and functionality.

GB WhatsApp V17.80 Download

Base Update 2.24.6.77:

 • Anti-Ban Protection for New Numbers: Users can now breathe a sigh of relief as GB WhatsApp integrates enhanced anti-ban protection for newly registered numbers, ensuring a smoother and safer user experience.
 • Fix Banned Numbers BETA: Although still in beta phase and not universally applicable, this feature aims to rectify issues with banned numbers, providing potential solutions for affected users.
 • Mass Message Sender: Streamline your messaging experience with the new Mass Message Sender, enabling users to effortlessly send messages to multiple contacts simultaneously.
 • New Style for Loading Fonts: Enjoy a refreshed visual experience with the introduction of a new loading font style, adding a touch of sophistication to your GB WhatsApp interface.
 • Support Translation in Two Ways: Enhancing accessibility, GB WhatsApp now offers support for translation in two distinct ways, catering to diverse linguistic needs.
 • Notifications and Toast in MODs: Stay updated and informed with notifications and toasts seamlessly integrated into MODs, ensuring users never miss important alerts or updates.

Settings Enhancements:

 • New Style and Buttons for WhatsApp Widget: Customize your widget experience with new styles and buttons, allowing for a personalized interface tailored to individual preferences.
 • Ability to Make a Call Phone with Business Accounts: Empowering business users, GB WhatsApp now enables calls to be made directly from business accounts, streamlining communication processes.
 • Clear Temporary WhatsApp Files: Maintain optimal device performance by easily clearing temporary WhatsApp files, freeing up storage space and ensuring smooth operation.

Feature in MODs Settings:

Enabled Username Feature: Enjoy enhanced user identification with the enabled username feature, facilitating easier communication and interaction within the GB WhatsApp community.

The latest update to GB WhatsApp, Version 17.80, introduces a host of exciting features and enhancements aimed at enriching the user experience. From enhanced anti-ban protection to streamlined messaging capabilities and customizable settings, this update caters to the diverse needs of GB WhatsApp users. Don’t miss out on these exciting new features—download GB WhatsApp Version 17.80 today!

Related Topics:

GB WhatsApp V10.06 Update by FouadMODS: Download Latest Version with Advanced Features – Apr. 2024

GB WhatsApp

GB WhatsApp

Latest updated: One Day ago | Size: 69 MB | Official Website: gbwsapp.download

FouadMODS, the renowned developer, has just rolled out GB WhatsApp V10.06. It’s time to enhance your messaging experience by downloading this update straight away. From improved verification processes to smoothly integrated Linked Devices features, enjoy heightened security and convenience. Say goodbye to glitches with fixes like black ticks color issues and IG status crashes. Upgrade now and unlock a smoother, more secure messaging journey—download GB WhatsApp V10.06 today, and let’s have a look at the exciting features it offers!

GB WhatsApp v10.06 Download Now

Enhancements:

 • Improved bypass verification.
 • Code from other phone verification now functional.
 • Increased anti-ban measures.
 • Unlocking all features in Linked Devices.

Bug Fixes:

 • Black ticks color corrected.
 • Playstore update message issue resolved.
 • Updates page gap fixed.
 • Random crash when using IG status addressed.
 • Group names color corrected.
 • Avatar creation crash fixed.
 • 5-minute status option restored.

Other Improvements:

 • Various other fixes and enhancements.
 • Icon change for a refreshed appearance.

GB WhatsApp latest version V10.06 brings a plethora of enhancements and fixes to elevate your messaging experience. From improved verification processes to smooth Linked Devices features, this update is a must-have. Don’t miss out—download now to enjoy a smoother and more secure messaging journey!

Related Topics:

GB WhatsApp V10.0 (Fouad Mods tarafından): Son Teknoloji Özellikleri Ortaya Çıkarıldı – Güncelleme Apr. 2024 [TR]

GB WhatsApp

En son güncelleme: 1 Gün önce | Boyut: 69 MB | Resmi Web Sitesi: gbwsapp.download

Fouad Mods tarafından geliştirilen GB WhatsApp V10.0, çok sayıda heyecan verici güncelleme ve geliştirmeyle mesajlaşma arayüzünüzde devrim yaratıyor. Yakın zamanda yayınlanan bu sürüm, güvenliği artırmaya, özelleştirme seçeneklerini geliştirmeye ve kullanıcı dostu olmayı sağlamaya odaklanıyor. WhatsApp’ın en son yinelemesinde (Sürüm 10.0), çok sayıda önemli değişiklik ve ekleme keşfedilmeyi bekliyor:

 • Temel Güncelleme: Uygulamanın temel çerçevesi Play Store’dan 2.24.2.76 sürümüne güncellendi. Bu, daha sorunsuz performans sağlar ve muhtemelen yeni özellikler sunar.
 • Anti-Ban Önlemleri: SMS/Arama Doğrulama sorunları için düzeltmeler ve WhatsApp tarafından veri toplamanın devre dışı bırakılması dahil olmak üzere kullanıcıların yasaklanmasını önlemek için önlemler alındı.
 • Özelleştirme Geliştirmeleri: Kullanıcılar artık konuşmalardaki varsayılan tepkileri değiştirme olanağına sahip.
 • Konuşma Varsayılan Tepkilerini Değiştirme (GBMods > Konuşma Ekranı): Bu özellik, kullanıcıların konuşmalarda kullanılan varsayılan tepkileri tercihlerine göre kişiselleştirmelerine ve değiştirmelerine olanak tanır.
 • Çağrı Ekranı Arka Plan Rengi (GBMods > Ana Sayfa > Çağrılar): Kullanıcılar artık arama ekranlarının arka plan rengini özelleştirerek arama deneyimlerine kişiselleştirilmiş bir dokunuş ekleyebilirler.
 • Çağrı Ekranı Metin rengi seçeneği: Bu özellik, kullanıcıların çağrı ekranlarında görüntülenen metin rengini ayarlamasına olanak tanıyarak daha iyi okunabilirlik ve özelleştirme sağlar.
 • Çağrı Ekranı Simgeleri renk seçeneği: Kullanıcılar, arama ekranlarında görüntülenen simgelerin renklerini kişiselleştirerek arama arayüzlerine görsel olarak çekici bir dokunuş ekleyebilirler.
 • Bildirim Simgesi renk seçeneği (GBMods > Universal > Style): Kullanıcılar bildirim simgelerinin renklerini özelleştirerek kişiselleştirilmiş ve görsel olarak uyumlu bir bildirim deneyimi yaşayabilirler.
 • Tarihe Göre Mesaj Arama: Yeni bir özellik, kullanıcıların mesajları tarihlerine göre aramasına olanak tanıyarak belirli konuşmaları veya bilgileri bulmayı kolaylaştırıyor.
 • Yeni Kullanıcı Arayüzü (UI): WhatsApp, genel kullanıcı deneyimini geliştiren yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı sundu.
 • Çoklu Hesap Desteği: Kullanıcılar artık aynı cihaz üzerinden birden fazla WhatsApp hesabına erişebiliyor ve böylece birden fazla hesabı olanlar için daha kolay yönetim sağlanıyor.
 • Özelleştirilebilir Temalar: GBMods’a Işık ve Gece modu seçenekleri eklenerek kullanıcılara uygulamalarının görünümünü kişiselleştirmeleri için daha fazla seçenek sunuldu.
 • Hata Düzeltmeleri ve İyileştirmeler: Çeşitli sorunların üstesinden gelmek ve uygulamanın kararlılığını artırmak için genel hata düzeltmeleri uygulandı. Güncelleme, kullanıcı deneyimini daha da optimize etmek için çok sayıda iyileştirme içeriyor.

Sonuç

GB WhatsApp V10.0 ile Fouad Mods, mesajlaşma özelleştirme ve güvenliğinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Gelişmiş anti-ban önlemlerinden kapsamlı özelleştirme seçeneklerine ve gelişmiş işlevselliğe kadar, bu güncelleme kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak onlara daha güvenli, daha kişiselleştirilmiş ve verimli bir mesajlaşma deneyimi sunuyor. Bugün GB WhatsApp V10.0 güncellemesini yaparak iletişim deneyiminizi yükseltin ve etkileşimlerinizi zenginleştirmek için sayısız olasılığın kilidini açın.

İlgili Konular:

GB WhatsApp V10.0 (от Fouad Mods): Раскрыты передовые функции – Обновлено Apr. 2024 [RU]

GB WhatsApp

Последнее обновление: 1 день назад | Размер: 69 МБ | Официальный сайт: gbwsapp.download

Разработанный Fouad Mods, GB WhatsApp V10.0 революционизирует ваш интерфейс обмена сообщениями с помощью множества захватывающих обновлений и улучшений. С последним выпуском эта версия сосредотачивается на усилении безопасности, улучшении опций настройки и обеспечении удобства использования. В последней итерации (Версия 10.0) WhatsApp вас ждут многочисленные значительные изменения и дополнения:

 • Базовое обновление: Основной каркас приложения был обновлен до версии 2.24.2.76 из Play Store. Это обеспечивает более плавную работу и, возможно, вводит новые функции.
 • Меры против запрета: Были приняты меры для предотвращения блокировки пользователей, включая исправления проблем с SMS/подтверждением звонков и отключение сбора данных WhatsApp.
 • Улучшения настройки: Пользователи теперь имеют возможность изменять стандартные реакции в разговорах.
 • Изменение стандартных реакций на разговоры (GBMods > Экран разговора): Эта функция позволяет пользователям персонализировать и изменять стандартные реакции, используемые в разговорах, в соответствии с их предпочтениями.
 • Цвет фона экрана вызова (GBMods > Главная > Звонки): Пользователи теперь могут настраивать цвет фона своих экранов вызовов, добавляя персональное прикосновение к своему опыту звонков.
 • Опция цвета текста на экране вызова: Эта функция позволяет пользователям настраивать цвет текста, отображаемого на экранах вызовов, обеспечивая лучшую читаемость и настройку.
 • Опция цвета иконок на экране вызова: Пользователи могут персонализировать цвета иконок, отображаемых на экранах вызовов, добавляя визуально привлекательное прикосновение к своему интерфейсу вызовов.
 • Опция цвета иконки уведомления (GBMods > Универсальный > Стиль): Пользователи могут настраивать цвета иконок уведомлений, обеспечивая персонализированный и визуально согласованный опыт уведомлений.
 • Поиск сообщений по дате: Новая функция позволяет пользователям искать сообщения по их датам, что облегчает поиск конкретных разговоров или информации.
 • Новый пользовательский интерфейс (UI): WhatsApp ввела новый дизайн пользовательского интерфейса, улучшая общий опыт пользователя.
 • Поддержка нескольких аккаунтов: Пользователи теперь могут получить доступ к нескольким аккаунтам WhatsApp на одном устройстве, облегчая управление для тех, у кого есть несколько аккаунтов.
 • Настроенные темы: Опции светлого и темного режима были добавлены в GBMods, предоставляя пользователям больше возможностей для настройки внешнего вида своего приложения.
 • Исправления ошибок и улучшения: Общие исправления ошибок были применены для решения разнообразных проблем и улучшения стабильности приложения. Обновление включает множество улучшений, чтобы дополнительно оптимизировать опыт пользователя.

В заключение

С GB WhatsApp V10.0, Fouad Mods продолжает расширять границы настройки сообщений и безопасности. От усовершенствованных мер против блокировки до обширных опций настройки и улучшенной функциональности, это обновление учитывает разнообразные потребности пользователей, обеспечивая им более безопасный, персонализированный и эффективный опыт обмена сообщениями. Повысьте свой опыт общения, обновившись до GB WhatsApp V10.0 уже сегодня, и разблокируйте множество возможностей для обогащения ваших взаимодействий.

Связанные темы:

GB WhatsApp V10.0 (oleh Fouad Mods): Fitur-fitur Mutakhir Diluncurkan – Diperbarui April 2024 [ID]

GB WhatsApp

Terbaru diperbarui: 1 Hari yang lalu | Ukuran: 69 MB | Situs Resmi: gbwsapp.download

Dikembangkan oleh Fouad Mods, GB WhatsApp V10.0 merevolusi antarmuka perpesanan Anda dengan banyak pembaruan dan peningkatan yang menggembirakan. Dengan rilis terbaru, versi ini berfokus pada peningkatan keamanan, meningkatkan opsi penyesuaian, dan memastikan keramahan pengguna. Dalam iterasi terbaru (Versi 10.0) WhatsApp, banyak perubahan dan penambahan yang signifikan menunggu untuk dieksplorasi:

 • Pembaruan Dasar: Kerangka dasar aplikasi telah diperbarui ke versi 2.24.2.76 dari Play Store. Ini memastikan kinerja yang lebih lancar dan mungkin memperkenalkan fitur-fitur baru.
 • Langkah-langkah Anti-Ban: Langkah-langkah telah diimplementasikan untuk mencegah pengguna dari diblokir, termasuk perbaikan untuk masalah Verifikasi SMS / Panggilan dan menonaktifkan pengumpulan data oleh WhatsApp.
 • Peningkatan Kustomisasi: Pengguna sekarang memiliki kemampuan untuk mengubah reaksi default dalam percakapan.
 • Ubah Reaksi Default Percakapan (GBMods > Layar Percakapan): Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi dan mengubah reaksi default yang digunakan dalam percakapan sesuai dengan preferensi mereka.
 • Warna Latar Belakang Layar Panggilan (GBMods > Beranda > Panggilan): Pengguna sekarang dapat menyesuaikan warna latar belakang layar panggilan mereka, menambahkan sentuhan personal ke pengalaman panggilan mereka.
 • Pilihan Warna Teks Layar Panggilan: Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan warna teks yang ditampilkan pada layar panggilan, memungkinkan keterbacaan yang lebih baik dan penyesuaian.
 • Pilihan Warna Ikon Layar Panggilan: Pengguna dapat mempersonalisasi warna ikon yang ditampilkan pada layar panggilan, menambahkan sentuhan visual yang menarik ke antarmuka panggilan mereka.
 • Pilihan Warna Ikon Notifikasi (GBMods > Universal > Gaya): Pengguna dapat menyesuaikan warna ikon notifikasi, memungkinkan pengalaman notifikasi yang dipersonalisasi dan visual yang kohesif.
 • Pencarian Pesan berdasarkan Tanggal: Fitur baru memungkinkan pengguna untuk mencari pesan berdasarkan tanggal, memudahkan untuk menemukan percakapan atau informasi tertentu.
 • Antarmuka Pengguna Baru (UI): WhatsApp telah memperkenalkan desain UI yang segar, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.
 • Dukungan untuk Beberapa Akun: Pengguna sekarang dapat mengakses beberapa akun WhatsApp pada perangkat yang sama, memudahkan pengelolaan bagi mereka yang memiliki beberapa akun.
 • Tema yang Dapat Dikustomisasi: Opsi mode Terang dan Gelap telah ditambahkan ke GBMods, memberikan pengguna lebih banyak pilihan untuk mempersonalisasi tampilan aplikasi mereka.
 • Perbaikan Bug dan Peningkatan: Perbaikan bug umum telah diterapkan untuk menangani berbagai masalah dan meningkatkan stabilitas aplikasi. Pembaruan ini mencakup banyak peningkatan untuk lebih mengoptimalkan pengalaman pengguna.

Kesimpulan

Dengan GB WhatsApp V10.0, Fouad Mods terus mendorong batas-batas kustomisasi dan keamanan perpesanan. Dari tindakan anti-larangan yang ditingkatkan hingga opsi penyesuaian yang luas dan fungsionalitas yang lebih baik, pembaruan ini memenuhi beragam kebutuhan pengguna, memberi mereka pengalaman perpesanan yang lebih aman, lebih personal, dan efisien. Tingkatkan pengalaman komunikasi Anda dengan memperbarui ke GB WhatsApp V10.0 hari ini dan buka berbagai kemungkinan untuk memperkaya interaksi Anda.

Topik Terkait:

GB WhatsApp V10.0 (por Fouad Mods): Características de vanguardia al descubierto – Actualizado abr. 2024 [ES]

GB WhatsApp

Última actualización: Hace un día | Talla: 69 MB | Sitio web oficial: gbwsapp.download

Desarrollado por Fouad Mods, GB WhatsApp V10.0 revoluciona tu interfaz de mensajería con multitud de estimulantes actualizaciones y mejoras. Con un lanzamiento reciente, esta versión se centra en reforzar la seguridad, mejorar las opciones de personalización y garantizar la facilidad de uso. En la última iteración (Versión 10.0) de WhatsApp, numerosos cambios y adiciones significativos esperan ser explorados:

 • Actualización de la base: El marco subyacente de la aplicación se ha actualizado a la versión 2.24.2.76 de Play Store. Esto garantiza un rendimiento más fluido y posiblemente introduzca nuevas funciones.
 • Medidas antibaneo: Se han implementado medidas para evitar que los usuarios sean baneados, incluyendo correcciones para los problemas de verificación de SMS/llamadas y la desactivación de la recopilación de datos por parte de WhatsApp.
 • Mejoras en la personalización: Los usuarios ahora tienen la posibilidad de cambiar las reacciones predeterminadas en las conversaciones.
 • Cambiar las reacciones predeterminadas de la conversación (GBMods > Pantalla de conversación): Esta función permite a los usuarios personalizar y modificar las reacciones predeterminadas utilizadas en las conversaciones según sus preferencias.
 • Color de fondo de la pantalla de llamada (GBMods > Inicio > Llamadas): Ahora los usuarios pueden personalizar el color de fondo de sus pantallas de llamada, añadiendo un toque personalizado a su experiencia de llamada.
 • Opción de color del texto de la pantalla de llamada: Esta función permite a los usuarios ajustar el color del texto que aparece en las pantallas de llamada, lo que permite una mejor legibilidad y personalización.
 • Opción de color de los iconos de la pantalla de llamada: Los usuarios pueden personalizar los colores de los iconos que aparecen en las pantallas de llamada, añadiendo un toque visualmente atractivo a su interfaz de llamadas.
 • Opción de color del icono de notificación (GBMods > Universal > Estilo): Los usuarios pueden personalizar los colores de los iconos de notificación, lo que permite una experiencia de notificación personalizada y visualmente cohesiva.
 • Búsqueda de mensajes por fecha: Una nueva función permite a los usuarios buscar mensajes en función de sus fechas, lo que facilita la búsqueda de conversaciones o información específicas.
 • Nueva interfaz de usuario: WhatsApp ha introducido un nuevo diseño de interfaz de usuario que mejora la experiencia general del usuario.
 • Soporte para múltiples cuentas: Ahora los usuarios pueden acceder a varias cuentas de WhatsApp en el mismo dispositivo, lo que facilita la gestión a quienes tienen varias cuentas.
 • Temas personalizables: Se han añadido a GBMods opciones de luz y modo nocturno, lo que proporciona a los usuarios más opciones para personalizar la apariencia de su aplicación.
 • Corrección de errores y mejoras: Se han aplicado correcciones generales de errores para solucionar diversos problemas y mejorar la estabilidad de la aplicación. La actualización incluye numerosas mejoras para optimizar aún más la experiencia del usuario.

Conclusión

Con GB WhatsApp V10.0, Fouad Mods sigue ampliando los límites de la personalización y la seguridad de la mensajería. Desde medidas anti-baneo mejoradas hasta amplias opciones de personalización y funcionalidad mejorada, esta actualización satisface las diversas necesidades de los usuarios, proporcionándoles una experiencia de mensajería más segura, personalizada y eficiente. Eleva tu experiencia de comunicación actualizando a GB WhatsApp V10.0 hoy mismo y desbloquea un sinfín de posibilidades para enriquecer tus interacciones.

Tema relacionado:

GB WhatsApp V10.0 (par Fouad Mods) : Fonctionnalités de pointe dévoilées – Mise à jour avril 2024 [FR]

GB WhatsApp

Dernière mise à jour: Il y a un jour | Taille: 69 MB | Site officiel: gbwsapp.download

Développée par Fouad Mods, GB WhatsApp V10.0 révolutionne votre interface de messagerie avec une multitude de mises à jour et d’améliorations exaltantes. Cette version récente se concentre sur le renforcement de la sécurité, l’amélioration des options de personnalisation et la convivialité. Dans la dernière itération (version 10.0) de WhatsApp, de nombreux changements et ajouts significatifs attendent d’être explorés :

 • Mise à jour de la base : Le cadre sous-jacent de l’application a été mis à jour vers la version 2.24.2.76 du Play Store. Cette mise à jour permet d’améliorer les performances et éventuellement d’introduire de nouvelles fonctionnalités.
 • Mesures anti-bannissement : Des mesures ont été mises en œuvre pour empêcher les utilisateurs d’être bannis, notamment des correctifs pour les problèmes de vérification des SMS/appels et la désactivation de la collecte de données par WhatsApp.
 • Amélioration de la personnalisation : Les utilisateurs ont désormais la possibilité de modifier les réactions par défaut dans les conversations.
 • Change Convo Default Reactions (GBMods > Conversation Screen) : Cette fonction permet aux utilisateurs de personnaliser et de modifier les réactions par défaut utilisées dans les conversations en fonction de leurs préférences.
 • Couleur d’arrière-plan de l’écran d’appel (GBMods > Home > Calls) : Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser la couleur d’arrière-plan de leurs écrans d’appel, ce qui ajoute une touche personnelle à leur expérience d’appel.
 • Option de couleur du texte de l’écran d’appel : Cette fonction permet aux utilisateurs d’ajuster la couleur du texte affiché sur les écrans d’appel, afin d’améliorer la lisibilité et la personnalisation.
 • Option de couleur pour les icônes des écrans d’appel : Les utilisateurs peuvent personnaliser les couleurs des icônes affichées sur les écrans d’appel, ajoutant ainsi une touche visuelle attrayante à leur interface d’appel.
 • Option de couleur des icônes de notification (GBMods > Universal > Style) : Les utilisateurs peuvent personnaliser les couleurs des icônes de notification, ce qui permet une expérience de notification personnalisée et visuellement cohérente.
 • Recherche de messages par date : Une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de rechercher des messages en fonction de leur date, ce qui facilite la recherche de conversations ou d’informations spécifiques.
 • Nouvelle interface utilisateur (UI) : WhatsApp a introduit une nouvelle interface utilisateur qui améliore l’expérience globale de l’utilisateur.
 • Prise en charge de plusieurs comptes : Les utilisateurs peuvent désormais accéder à plusieurs comptes WhatsApp sur le même appareil, ce qui facilite la gestion pour ceux qui possèdent plusieurs comptes.
 • Thèmes personnalisables : Des options de mode lumineux et de mode nuit ont été ajoutées à GBMods, offrant aux utilisateurs davantage de choix pour personnaliser l’apparence de leur application.
 • Corrections de bugs et améliorations : Des corrections générales de bogues ont été appliquées pour résoudre divers problèmes et améliorer la stabilité de l’application. La mise à jour comprend de nombreuses améliorations visant à optimiser l’expérience de l’utilisateur.

Conclusion

Avec GB WhatsApp V10.0, Fouad Mods continue de repousser les limites de la personnalisation et de la sécurité de la messagerie. Des mesures anti-ban renforcées aux options de personnalisation étendues et aux fonctionnalités améliorées, cette mise à jour répond aux divers besoins des utilisateurs, leur offrant une expérience de messagerie plus sûre, plus personnalisée et plus efficace. Améliorez votre expérience de la communication en mettant à jour WhatsApp V10.0 dès aujourd’hui et débloquez une myriade de possibilités pour enrichir vos interactions.

Sujet connexe :

GB WhatsApp V10.0 (por Fouad Mods): Recursos de última geração revelados – Atualizado em abril de 2024 [BR]

GB WhatsApp

Última atualização: Um dia atrás | Tamanho: 69 MB | Site oficial: gbwsapp.download

Desenvolvido por Fouad Mods, o GB WhatsApp V10.0 revoluciona sua interface de mensagens com uma infinidade de atualizações e aprimoramentos. Com um lançamento recente, essa versão se concentra em reforçar a segurança, aprimorar as opções de personalização e garantir a facilidade de uso. Na última iteração (Versão 10.0) do WhatsApp, inúmeras alterações e adições significativas aguardam para serem exploradas:

 • Atualização básica: a estrutura subjacente do aplicativo foi atualizada para a versão 2.24.2.76 na Play Store. Isso garante um desempenho mais suave e possivelmente introduz novos recursos.
 • Medidas antibanimento: Foram implementadas medidas para evitar que os usuários sejam banidos, incluindo correções para problemas de verificação de SMS/chamadas e desativação da coleta de dados pelo WhatsApp.
 • Aprimoramentos de personalização: Os usuários agora podem alterar as reações padrão nas conversas.
 • Alterar reações padrão da conversa (GBMods > Tela de conversa): Esse recurso permite que os usuários personalizem e modifiquem as reações padrão usadas nas conversas de acordo com suas preferências.
 • Cor de fundo da tela de chamadas (GBMods > Início > Chamadas): Os usuários agora podem personalizar a cor de fundo das telas de chamada, dando um toque personalizado à experiência de chamada.
 • Opção de cor do texto da tela de chamada: Esse recurso permite que os usuários ajustem a cor do texto exibido nas telas de chamada, possibilitando melhor legibilidade e personalização.
 • Opção de cor dos ícones da tela de chamada: Os usuários podem personalizar as cores dos ícones exibidos nas telas de chamada, acrescentando um toque visualmente atraente à interface de chamada.
 • Opção de cor do ícone de notificação (GBMods > Universal > Style): Os usuários podem personalizar as cores dos ícones de notificação, permitindo uma experiência de notificação personalizada e visualmente coesa.
 • Pesquisa de mensagens por data: Um novo recurso permite que os usuários pesquisem mensagens com base em suas datas, facilitando a localização de conversas ou informações específicas.
 • Nova interface de usuário (UI): O WhatsApp introduziu um novo design de interface do usuário, aprimorando a experiência geral do usuário.
 • Suporte para várias contas: Os usuários agora podem acessar várias contas do WhatsApp no mesmo dispositivo, facilitando o gerenciamento para quem tem várias contas.
 • Temas personalizáveis: As opções de modo Luz e Noite foram adicionadas ao GBMods, oferecendo aos usuários mais opções para personalizar a aparência do aplicativo.
 • Correções de bugs e aprimoramentos: Correções gerais de bugs foram aplicadas para resolver diversos problemas e melhorar a estabilidade do aplicativo. A atualização inclui vários aprimoramentos para otimizar ainda mais a experiência do usuário.

Conclusão

Com o GB WhatsApp V10.0, a Fouad Mods continua a ampliar os limites da personalização e da segurança das mensagens. De medidas antibanimento aprimoradas a extensas opções de personalização e funcionalidade melhorada, esta atualização atende às diversas necessidades dos usuários, proporcionando-lhes uma experiência de mensagens mais segura, personalizada e eficiente. Eleve sua experiência de comunicação atualizando para o GB WhatsApp V10.0 hoje mesmo e desbloqueie uma infinidade de possibilidades para enriquecer suas interações.

Tópico relacionado:

GB WhatsApp V10.0 (by Fouad Mods): Cutting-edge Features Unveiled – Updated Apr. 2024 [EN]

GB WhatsApp

GB WhatsApp

Latest updated: One Day ago | Size: 69 MB | Official Website: gbwsapp.download

Developed by Fouad Mods, GB WhatsApp V10.0 revolutionizes your messaging interface with a multitude of exhilarating updates and enhancements. With a recent release, this version focuses on bolstering security, enhancing customization options, and ensuring user-friendliness. In the latest iteration (Version 10.0) of WhatsApp, numerous significant changes and additions await exploration:

 • Base Update: The app’s underlying framework has been updated to version 2.24.2.76 from the Play Store. This ensures smoother performance and possibly introduces new features.
 • Anti-Ban Measures: Measures have been implemented to prevent users from getting banned, including fixes for SMS/Call Verification issues and disabling data collection by WhatsApp.
 • Customization Enhancements: Users now have the ability to change default reactions in conversations.
 • Change Convo Default Reactions (GBMods > Conversation Screen): This feature allows users to personalize and modify the default reactions used in conversations according to their preferences.
 • Call Screen Background Color (GBMods > Home > Calls): Users can now customize the background color of their call screens, adding a personalized touch to their calling experience.
 • Call Screen Text color option: This feature enables users to adjust the text color displayed on call screens, allowing for better readability and customization.
 • Call Screen Icons color option: Users can personalize the colors of icons displayed on call screens, adding a visually appealing touch to their calling interface.
 • Notification Icon color option (GBMods > Universal > Style): Users can customize the colors of notification icons, allowing for a personalized and visually cohesive notification experience.
 • Message Search by Date: A new feature allows users to search for messages based on their dates, making it easier to find specific conversations or information.
 • New User Interface (UI): WhatsApp has introduced a fresh UI design, enhancing the overall user experience.
 • Support for Multiple Accounts: Users can now access multiple WhatsApp accounts on the same device, facilitating easier management for those with multiple accounts.
 • Customizable Themes: Light and Night mode options have been added to GBMods, providing users with more choices for personalizing their app’s appearance.
 • Bug Fixes and Improvements: General bug fixes have been applied to tackle diverse issues and improve the stability of the application. The update includes numerous improvements to further optimize the user experience.

Conclusion

With GB WhatsApp V10.0, Fouad Mods continues to push the boundaries of messaging customization and security. From enhanced anti-ban measures to extensive customization options and improved functionality, this update caters to the diverse needs of users, providing them with a safer, more personalized, and efficient messaging experience. Elevate your communication experience by updating to GB WhatsApp V10.0 today and unlock a myriad of possibilities for enriching your interactions.

Related Topic:

Update GB WhatsApp V17.70 (by Alex Mods | Hey Mods) – Enhancing User Experience and Security

GB WhatsApp

GB WhatsApp

Latest Updated: 1 Day ago | Size: 75.7 MB | Official Website: gbwsapp.download

GB WhatsApp V17.70 – In our pursuit of providing enhanced user experience and heightened data security, we are delighted to announce the release of the latest version of Alex Mods | Hey Mods – GB WhatsApp V17.70. This version focuses on two main optimizations, as detailed below:

GB WhatsApp Download

Many Fixes And Improvements:

GB WhatsApp V17.70 is committed to offering a superior user experience than ever before. This update introduces numerous fixes and improvements to address issues present in previous versions. The aim is to ensure that you can use the application smoothly and seamlessly, without any worries or inconvenience.

Improved Anti-Ban Protection:

It’s worth noting that GB WhatsApp V17.70 has significantly enhanced its anti-ban protection measures. The development team understands that bans are one of the primary concerns for users, and as such, they have taken proactive steps to ensure that your account remains free from any unnecessary restrictions or bans. You can use GB WhatsApp V17.70 with confidence, securely staying connected with your friends and family.

To fully enjoy all the features and advantages of GB WhatsApp V17.70, we strongly recommend downloading it from our official website. By obtaining the application through our official channels, you can ensure that you have the latest and most secure version. Download GB WhatsApp V17.70 now and join our ever-growing community of users!

Related Topics: